Bestuur

Het kringbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Brant Visser, Postruiters
Secretaris: Dienke Plantinga, Mennoruiters
Penningmeester: Jetty Rauwerda, Trynwalden
Bestuurslid: Tineke Nobel, Dongeruters
Bestuurslid: Jeanine Meertens, Ypeyruiters
Socialmedia: Edith Idsardi, Mennoruiters

Het bestuur is bereikbaar via het algemene e-mail adres: paardensportkringnof@hotmail.com

Delen:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •