Veel combinaties uit onze Kring naar de Hippiade!

De Friese Kampioenschappen zitter er weer op. De combinaties uit onze Kring hebben het weer heel goed gedaan en er zijn er flink wat die dóór mogen naar de Hippiade in augustus.

Daar zijn we heel trots op en daarom feliciteren wij hierbij de volgende leden:

Dressuur Pony’s categorie A/B/C

Nr Naam Pony Vader Kl cat Vereniging
1 Marinte Genee Hoge Linthorst Maverick Alex B C Trynwâlden, PC.
1 Jade Bolhuis Dorien JB Vader Onbekend L2 B Heideruters, PC. De
1 Iris Genee Mister Sock’s Ruska Gwyndaf M1 C Trynwâlden, PC.
1 Iris Genee Hoge Linthorst Maverick Alex Z1 C Trynwâlden, PC.

Dressuur Pony’s categorie D/E

Nr Naam Pony Vader Kl cat Vereniging
1 Annafleur Bijl Teunishoeve Jo Poppings Macho B D Postruters, PC. De
1 Byonne Van der Land De Mersken Espresso Empire M1 D Postruters, PC. De
1 Esther Postmus Jonkers’ Jort Klein Roderijs Cocktail Z2 D Postruters, PC. De
5 Hilde Broersma Harry Z2 D Hsf It Bytling, PC.

Dressuur Paarden

nr Naam Pony Vader kl cat Vereniging
2 Thessa van der Land Kind of Magic George Clooney L1 P Postruters, RV.
1 Harmina Holwerda Vigo van der Wietze Jasper 366 M1 P Maartenruiters, RV.
2 Esther Hoekstra De Mersken James Dean D&E Charmeur M1 P It Bytling, RV.
1 Afke Weidenaar MGPNGP Maile Fan Klaeiterp Stendert 447 M2 P It Bytling, RV.
3 Harmina Holwerda Ruscherd fan Bokkum Norbert 444 Z1 P Maartenruiters, RV.
2 Harmina Holwerda MGPNGP Mario fan Bokkum Jasper 366 ZZL P Maartenruiters, RV.

Springen Pony’s

nr Naam Paard Vader kl cat Vereniging
3 Hilde Broersma Harry L D Hsf It Bytling, PC.

Springen paarden

nr Naam Paard Vader kl cat Vereniging
2 Rixt Veurman Giretta Arezzo VDL L P Trynwâlden, RV.
4 Roelof Dolfijn Henderson Cardento L P Eastermar, RV.
3 Joke Bakker Ella’s Choice Zapatero VDL M P Heideruters, RV.
2 Jorinde Dolfijn Ferrand HBC Veneur Hbc Z P Eastermar, RV.

Zestal Paarden

Nr   Naam     Kl Cat Vereniging
1   Zestal PSV Trynwâlden     L P Trynwâlden, RV.

Wij wensen jullie allemaal

Tabe Annema volgt Brant Visser op als Kringvoorzitter

 

Tijdens de gecombineerde najaars-/voorjaarsvergadering van de Kring op 12 april is Tabe F. Annema benoemd als voorzitter van onze Kring. Hij volgt Brant Visser op, die voor zijn jarenlange inzet als Kringvoorzitter een smakelijk cadeaupakket ontving.

 

Tabe Annema levert al jaren een actieve bijdrage aan de paardensport, onder ander als voorzitter van de Surventoruters. HIj wil graag snel in overleg met de Rijverenigingen om te kijken hoe de Kring de paardensport verder kan stimuleren.

Definitieve stukken najaars-/voorjaarsvergadering 2019

Aan alle leden van de KNHS Kring Noordoost Friesland,

Op 22 februari heeft het bestuur van de Kring Noordoostfriesland al de gecombineerde najaarsvergadering 2018/voorjaarsvergadering 2019 aangekondigd, inclusief de voorlopige agenda.

Hierbij de definitieve stukken.

De vergadering begint om 19:00, voorafgaand aan de huldiging van de Kringkampioenen 2018.

Wij hopen op uw aanwezigheid!

Bestuur Kring Noordoost Friesland

Wijzigingen in wedstrijdreglementen

Reglementswijzigingen

Voor het komende wedstrijdseizoen is een aantal reglementswijzigingen van kracht.  Alle wijzigingen, een uitleg over de wijzigingen en de laatste versies van de reglementen vindt u hier. Van een aantal wijzigingen hebben wij video’s met uitleg opgenomen op onze website. De reglementswijzigingen zijn door de sportfora vastgesteld. In deze fora denken de leden na over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en ontstaan nieuwe initiatieven. U kunt de reglementen via www.knhs.nl/reglementen raadplegen en deze downloaden en printen als u toch een versie op papier wilt hebben.
BEKIJK REGLEMENTEN

Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement

De belangrijkste wijzigingen  zijn:

 • In het kader van dierenwelzijn wordt het gebruik van de neusriem nader omschreven: Er moet minimaal 1,5 cm ruimte zijn tussen de neusriem en het neusbot (gemeten aan de bovenzijde midden op de neus). Deze bepaling geldt voor alle disciplines.
 • Na 1 april 2019 is het mogelijk om in het outdoorseizoen ook indoorwedstrijden te organiseren.
 • Het gehele hoofdstuk over reclame-uitingen en sponsorvermeldingen is komen te vervallen.
 • Voor wedstrijdorganisaties geldt dat zij de uitslagenlijsten, ondertekend door de (voorzitter van de) jury, een jaar lang moeten bewaren en dat deze niet meer naar de KNHS gezonden hoeven te worden.
WIJZIGING ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Wijzigingen wedstrijdreglement dressuur

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Uit het wedstrijdreglement dressuur zijn de bepalingen voor deelname aan de FEI-rubrieken Junioren en Young Riders per 1 april 2019 verwijderd. Deze rubrieken worden verreden volgens het FEI-reglement en horen daarom niet thuis in het wedstrijdreglement dressuur.
 • Alle proeven tot en met de klasse ZZ-Zwaar mogen vanaf 1 april 2019 worden voorgelezen. Dit is voor alle KNHS dressuurproeven op deze manier gelijk getrokken.
 • Het gebruik van beenbescherming en / of springschoenen is vanaf 1 april 2019 toegestaan tijdens een HC-start.
 • Het gebruik van een Thiedemann teugel is niet meer toegestaan tijdens het losrijden maar alléén tijdens een prijsuitreiking.
 • De tweede proef van dezelfde combinatie hoeft per 1 april 2019 niet meer door een ander jurylid te worden beoordeeld. Dit omdat in de praktijk dit al vaak het geval was.
 • Het maximaal aantal te beoordelen combinaties door een jury per dag wordt voor alle rubrieken gelijkgetrokken naar 36 combinaties.
 • Als de kür op muziek voor viertallen wordt beoordeeld door twee juryleden dan jureren zij gezamenlijk bij C. Dit laatste is nieuw en heeft als reden dat bij twee juryleden beide licenties dan vertegenwoordigd zijn en het ene jurylid zich dan kan focussen op de technische beoordeling en het andere jurylid op de artistieke beoordeling van de proef.
WIJZIGING REGLEMENT DRESSUUR

Wijzigingen wedstrijdreglement springen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Indien er op het losrij-terrein een boom als grondlijn vóór de hindernis ligt, mag er ook een boom op gelijke afstand – tot maximum 1 meter – achter de hindernis worden gelegd.
 • Deelnemers die uitgesloten worden, opgeven of zich terugtrekken voor de barrage of tweede ronde worden gelijk geplaatst (ex aequo) als laatste in de barrage of tweede ronde. Met deze twee wijzigingen volgt de KNHS het FEI-reglement.
 • Enkele parcourssoorten worden geschrapt. Deze zijn op KNHS-wedstrijden de laatste twee jaar niet uitgeschreven en hier is dus blijkbaar geen behoefte aan. Het gaat hierbij om een variant van de wedstrijd in twee manches en een variant van het twee fasen parcours.
 • Een belangrijke wijziging is de aanscherping van het gebruik van achterbeenbeschermers. Voor jonge paardenrubrieken gelden deze regels al enkele jaren. De KNHS volgt met deze wijziging de FEI en de aanscherping van de achterbeenbeschermers zal gefaseerd worden ingevoerd:
  Per 1 april 2019 gaat dit gelden voor alle ponyrubrieken en rubrieken voor Children, per 1 april 2020 voor rubrieken voor Junioren en Young Riders en per 1 april 2021 gaat dit in voor alle springrubrieken. De controle op de achterbeenbescherming wordt gedaan door het jurylid welke toezicht houdt op het voorterrein bij het losrijden. Het jurylid moet bij gebruik van niet toegestane beschermers deze af laten doen. De deelnemer heeft vervolgens zelf de keuze om andere (wel toegestane) beschermers om te doen of om zonder beschermers verder te gaan. Meer informatie en een video over de achterbeenbescherming vindt u hier. De KNHS adviseert officials de informatie over de achterbeenbescherming uit te printen en bij zich te dragen op de wedstrijden.
WIJZIGINGEN REGLEMENT SPRINGEN

Wijzigingen wedstrijdreglement eventing

De belangrijkste wijzigingen voor u als official zijn:

 • Internationaal is er een nieuwe 1-ster klasse geïntroduceerd over een hoogte van 1.05m en de naam van de oude klassen is allemaal met een ster verhoogd. De naam voor de internationale wedstrijden is in alle gevallen CCI waarbij een S of L aangeeft of het een korte of een lange wedstrijd betreft. Het KNHS-eventingreglement is hierop aangepast. De nieuwe sterrenindeling betekent dat op KNHS-wedstrijden in de klasse Z eventing Paarden de CCI2* A of B dressuurproef wordt gereden (voorheen de CCI1* proef). Bij de Z-pony’s wordt de CCI2* B gereden. Voor de ruiters verandert er niets. Het zijn dezelfde proeven maar deze hebben een andere naam gekregen.
 • In deze proeven zijn per 2019 de ‘collective marks’ gewijzigd. Er wordt nu alleen een cijfer gegeven voor ‘Algehele indruk ruiter en paard’ waarbij een coëfficiënt van 2 wordt toegepast. Daarmee komt het maximaal aantal punten voor proef A op 210 (dit was 230) en proef B (tevens Z ponyproef) op 200 (dit was 220). De wedstrijdrekenprogramma’s voor eventing zijn hierop aangepast.
 • Het zweepgebruik is in navolging van het springreglement en het FEI-reglement nader beschreven. De deelnemer mag de zweep o.a. niet meer gebruiken na uitsluiting, niet meer na het springen van de laatste hindernis. Wordt dit wel waargenomen dan kan de deelnemer worden gediskwalificeerd.
 • De hoogte van het springparcours voor E-pony’s klasse L, M en Z wordt bij alle klassen 5 cm lager.
WIJZIGING REGLEMENT EVENTING

Wijzigingen wedstrijdreglement mennen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Voor de enkelspannen klasse Z geldt dat de FEI-dressuurproef als voorgeschreven proef gehanteerd gaat worden in verband met de aansluiting met de FEI.
 • Bij het voorlezen van de proef mag vanaf 2019 gebruik gemaakt worden van een oortje. Reden hiervoor de menwagens een rammelend geluid maken in de baan waardoor de lezer slecht verstaanbaar is.
 • Bij het harnachement is een bepaling opgenomen over hoe strak de neusriem mag worden bevestigd.
WIJZIGING REGLEMENT MENNEN

Wijzigingen wedstrijdreglement voltige

Voor 2019 is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn kleine wijzigingen ter verduidelijking van reeds bestaande bepalingen (verplichte oefeningen en vrijwillige beëindiging) en een tweetal toevoegingen (kledingvoorschriften en harnachement) om voor het veld meer duidelijkheid te geven in wat wel en niet is toegestaan.
WIJZIGING REGLEMENT VOLTIGE

Wijzigingen wedstrijdreglement endurance

Voor 2019 wordt één wijziging doorgevoerd:
Er wordt een splitsing gemaakt in de functie van hoofdwedstrijddierenarts en wedstrijddierenarts endurance. De hoofdwedstrijddierenarts heeft de leiding over de wedstrijd en heeft logischer wijs meer ervaring in het keuren op wedstrijden. Er wordt een splitsing gemaakt op de officiallijst. Organisaties kunnen dan zelf zien welke dierenarts ook hoofdwedstrijddierenarts mag zijn.
WIJZIGING REGLEMENT ENDURANCE

Wijziging wedstrijdreglement aangespannen sport

Een belangrijk uitgangspunt van alle bij de KNHS aangesloten paardensportdisciplines is dat tijdens de verschillende paardensportevenementen paarden een ontspannen en fijn beeld moeten kunnen laten zien, de zogenaamde ‘happy athlete’. Daarom heeft de KNHS besloten een aantal hulpmiddelen die nog in de tuigpaardensport geoorloofd waren, al dan wel of niet gefaseerd, te verbieden. U vindt de wijzigingen in het disciplinereglement aangespannen sport 2019 en wijzigingen wedstrijdreglement aangespannen sport 2019 onderaan op deze pagina.
Verder zijn er vanuit het forum Aangespannen Sport de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Bij gebruik van tablets worden er maximaal 9 aanspanningen geplaatst zijn er meer dan worden de laatsten allen ex aequo 10 geplaatst
 • Voor wedstrijden waar alle 3 de disciplines nationale rubrieken rijden geldt dat de jurering ondersteund wordt door een tablet
 • Wanneer de uitslag op grootscherm gepubliceerd wordt zullen de namen van de juryleden daar niet meer op verschijnen (anonimiseren)
WIJZIGING REGLEMENT AANGESPANNEN SPORT

Vergadering en huldiging Kringkampioenen 2018

Aankondiging

Wanneer:

Op vrijdag 12 april zal ‘s avonds plaatsvinden:

 • de gecombineerde Na- en Voorjaarsvergadering 2018/2019 van de Kring Noordoost Friesland;
 • de huldiging van de Kringkampioenen 2018.

Waar:

Manege van Heleen de Haas, West 80, 9285 WD  Buitenpost

Tijd:

Volgt

Programma:

Het programma van de avond wordt nog uitgewerkt, maar het is het leukst om te beginnen met de Huldiging van de Kringkampioenen en daarna te gaan vergaderen.

Agenda:

De agenda wordt tijdig bekend gemaakt, maar zal in elk geval bevatten:

 1. Verslag voorjaarsvergadering 2018
 2. Bestuursverkiezingen
 3. Financiële jaarrekening 2018
 4. Bestuursverslag 2018
 5. TOPplan 2019
 6. De toekomst van de Kring
 7. Inbreng vanuit de Regio

Houd de vrijdagavond 12 april 2019 dus vrij voor de huldiging en de vergadering!

Friese Indoorkampioenschappen Springen

De volgende Friese Kampioenen Springen zijn lid van onze Kring Noordoost Friesland, van harte gefeliciteerd allemaal! We zijn #grutsk!

Rang Ruiter Pony/Paard Vader Kl. Cat. Vereniging
1 Ciska Bakker Flugel B B Heideruters, PC. De
1 Myla Van Andel Je T’aime DMM Matchello Z D Leeuwarden, PC.
1 Henrica Bakker Time Out Kantje’s Ronaldo ZZ D Heideruters, PC. De
1 Hester Klompmaker Henderson Cardento Z P Eastermar, RV.
1 Hester Klompmaker Guesssina Zirocco Blue ZZ P Eastermar, RV.

 

Eerste Kampioenen uit onze kring

In het weekend van 8 t/m 10 februari vonden de Friese indoorkampioenschappen plaats voor wat betreft de dressuur.

Uit onze Kring heeft dat de volgende kampioenen opgeleverd:

Pony’s

B – cat C – Anthe Regnerus met Magliv’s Honey Gold  |   ponyclub de Frisiaantjes
L2 – cat A/B – Jade Bolhuis met Dorien JB | PC de Heideruters
L2 –  cat C – Iris Genee met  Mister Sock’s  | PC Trynwalden
M2 – cat DE – Amerins Postmus  met Shanna  | de Postruiters

Paarden

B – Jildau Hart met Stal Okkema’s Yeske | Surventoruiters
L1 – Lysanne Keizer met Jack Jones | PSV Trynwalden
M1 – Harmina Holwerda met Ibza MH | Maartenruiters
M2 – Harmina Holwerda met Ruscherd fan Bokkum | Maartenruiters
* Staan er fouten in dit overzicht of zijn we iemand vergeten te noemen? Laat het weten via paardensportkringnof@hotmail.com.

Allemaal van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Volgend weekend vinden de kampioenschappen voor het onderdeel Springen plaats.