Géén najaarsvergadering op 6 november…

Hoewel we tijdens de gecombineerde najaars-/voorjaarsvergadering afspraken een vergadering te beleggen op 6 november (zie: http://www.paardensportkringnof.nl/home/verslagen/) is het toch niet gelukt om deze vergadering doorgang te laten vinden.

Het bestuur is voornemens om -gelet op alle agenda’s- ook dit keer de vergadering te verplaatsen naar het voorjaar. Hierover volgt zo spoedig mogelijk nader bericht.

De huldiging van de Kringkampioenen willen we nog wel dit jaar laten plaatsvinden. Op heel korte termijn volgt hierover nadere informatie.

Reacties
Deel op social media