Kringkampioenschappen – oud

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de titel Kring Kampioen Noord-Oost Friesland zijn als volgt:

 1. Voor de titel kringkampioen KNHS Kring NOF tellen alle complete kringwedstrijden mee die aangewezen zijn door het Kringbestuur NOF. Deze zijn terug te vinden op website www.paardensportkringnof.nl (selectie wedstrijden vallen ook onder kringwedstrijden), minus het slechtste resultaat óf de niet gereden kringwedstrijd (je mag er één missen)
 2. De kringwedstrijden dienen in één en dezelfde klasse verreden te worden (let op!! de eerste kringwedstrijd kan eventueel nog in een lagere klasse gereden worden deze telt dan als niet gereden of als slechtste resultaat).
 3. Alleen de eerste proeven van desbetreffende kringwedstrijd tellen mee voor het kringkampioenschap.
 4. Iedere combinatie die lid is van Kring NOF van de KNHS en startgerechtigd is in zijn/haar klasse kan aan de kringwedstrijden deelnemen.
 5. Het correct en in de juiste klasse starten valt niet onder de verantwoording van de Kring. Het is daarom aan te bevelen om voor de 1e kringwedstrijd de stand van de winstpunten te bekijken.
 6. Plaatsing vindt plaats d.m.v. gewogen plaatsingspunten.
 7. Voor het kringkampioenschap is het de organiserende verenigingen aan te bevelen om in de dressuur de combinaties zoveel mogelijk in één ring te laten verrijden. Mocht het voorkomen dat het aantal dusdanig is dat er in meerdere ringen moet worden gereden, dan geniet het de voorkeur om gelijkwaardige aantallen in dezelfde klasse per ring in te delen. Er zal dan gewerkt gaan worden met gewogen plaatsingspunten.
 8. De Kring zorgt voor het bijhouden van plaatsingspunten deze zullen zo snel als mogelijk is vermeldt worden op de website van Kring NOF (www.paardensportkringnof.nl), eventuele type- en uitslagfouten voorbehouden.
 9. Verzoek aan de organiserende vereniging om de uitslagen van de kringwedstrijd z.s.m. te mailen aan paardensportkringnof@hotmail.com. Onder de uitslagen verstaan we het hele bestand wat gemaakt is in het concoursprogramma (dus hetzelfde bestand wat naar de KNHS wordt verstuurd).
 10. De huldiging en het uitreiken van de stalplaten van de kringkampioenen zal geschieden op de daarvoor aangewezen locatie van het kringbestuur.
 11. Binnen Kring NOF mag men voor het Kringkampioenschap op de kringwedstrijden met meerdere paarden/pony’s starten in verschillende klassen en kan men dus ook in verschillende klassen Kringkampioen worden.
Deel op social media