Voorjaarsvergadering Kring NOF

Noteer het alvast in uw agenda: op 12 april 2018 wordt de voorjaarsvergadering van Kring Noord Oost Friesland gehouden in Foudgam!

Exacte locatie en aanvangstijdstip volgen nog.

Wat staat er op de agenda?

  • actuele mededelingen
  • de financiën over 2017
  • TOPplan 2018
  • het aanwijzen van wedstrijden die meetellen voor het Kringkampioenschap
  • etc. etc.

Als u onderwerpen voor de agenda wilt opgeven, stuur dan een mail naar: paardensportkringnof@hotmail.com.

Een maand voor de vergadering worden de concept-agenda, de locatie en aanvangstijd bekend gemaakt.

TOPplan 2018

Ook voor 2018 hebben we als Kringbestuur een TOPplan programma georganiseerd. Dit programma is speciaal bedoeld voor jeugdleden van 8 t/m 18 jaar met een startpas (combinatienummer) die zich extra willen bekwamen in dressuur of springen.

Op de website is hierover alle informatie te vinden op: http://www.paardensportkringnof.nl/home/topplan/topplan-2018/

Doe mee! Als Kring zullen we de rest van 2018 ook extra aandacht besteden aan de wedstrijdresultaten van onze TOPplan-deelnemers!

3e concept wedstrijdkalender outdoor 2018 wordt op 18 december regionaal besproken

Inmiddels is vanuit de KNHS regio Friesland een 3e concept-wedstrijdkalender voor het outdoorseizoen 2018 gemaakt. Deze versie is hieronder te downloaden.

Dit 3e concept wordt besproken op 18 december in: It Haske, Vegelingsweg 20, te Joure. Na deze avond is de kalender definitief.

DOWNLOAD:

Kringkampioenen 2017 gehuldigd

Donderdag 2 november vond de huldiging van onze Kringkampioenen 2017 plaats in het nieuwe bedrijf van Harmina Holwerda in De Wilp.

Na een heerlijk kopje koffie met oranjekoek, gaf Harmina een mooie en leerzame demonstratie met de Friese hengst Mario van Bokkum. Zij gaf uitleg bij wat ze probeerde te bereiken tijdens een training,  en op welke manier ze dat deed. Er was ook ruime gelegenheid om haar vragen te stellen.

Daarna gingen we over tot de officiële huldiging van onze Kringkampioenen! Helaas konden Annette Verbeek, Nicole de Haan en Sanne Homsma niet aanwezig zijn (zij ontvangen het bijbehorende Stalplaatje op een ander moment) maar op onderstaande foto’s zien we de felicitaties, de bloemen en het stalplaatje, overhandigd door Kringvoorzitter Brant Visser.

 

Na de groepsfoto, de opname van een filmpje (die een paar keer “over” moest ;-)) en nog een kopje koffie met Oranjekoek, was er nog gelegenheid de stallen en paarden van Harmina en haar bedrijf te bekijken.

Het was een heel gezellige avond!

Nogmaals dank, Harmina, voor de gastvrijheid en alle aanwezigen voor hun komst en enthousiaste applaus!

Huldiging Kringkampioenen op 2 november 2017! Geef je op!

UITNODIGING HULDIGING KRINGKAMPIOENEN 2017

Het bestuur van de Kring Noordoost Friesland nodigt u van harte uit voor de huldiging van onze Kringkampioenschappen op

datum:                        DONDERDAGAVOND 2 NOVEMBER 2017
tijd:                             19:15 uur
plaats:                        het  nieuwe bedrijf van Harmina Holwerda
adres:                        Dijkswijk 2, 9367 VD de Wilp

We hebben Harmina, die zelf ook TOPplan 2015 en 2016 dressuur verzorgd heeft, bereid gevonden medewerking te verlenen aan een leuk programma:

19:15                          inloop
19:30                          demonstratie door Harmina Holwerda
20:00                          huldiging Kringkampioenen en uitreiken stalplaten

Na de huldiging is er de mogelijkheid voor een rondleiding door het bedrijf van Harmina Holwerda.

De Kringkampioenen vind je terug via deze link: Kringkampioenen 2017

Belangrijk: om te weten hoeveel mensen wij en Harmina kunnen verwachten is het van belang je aan te melden via onderstaand formulier!

Uitnodiging najaarsvergadering Kring NOF op 19 oktober

Zoals tijdens de voorjaarsvergadering aangekondigd organiseert het Kringbestuur de najaarsvergadering op:

Datum 19 oktober 2017
Plaats Manege PSV Trynwâlden
Adres Sanjesreed 8-B, 9062 EK  Oenkerk
Aanvang 20:15 uur

Alle secretariaten van aangesloten rijverenigingen hebben inmiddels de agenda en het concept-verslag van de voorjaarsvergadering ontvangen, maar deze stukken zijn ook hier te downloaden: