Opzet en reglementen selectiewedstrijden 2017

 • Er zal worden gereden met toestemming van de KNHS.
 • Voor de discipline springen hoeft men zich niet te selecteren. Zowel voor pony’s als paarden vrije opgave voor de discipline springen op de regiokampioenschappen
 • Vanaf de klasse L2 dressuur zullen twee juryleden per baan, hoofdjury buiten de provincie Friesland en 2e jury buiten de kring NOF, de selectieproef jureren. Tevens is de jury voor de klasse B / L1 dressuur woonachtig buiten de provincie Friesland.
 • Het regiobestuur beslist hoeveel combinaties per klasse (categorie) mogen worden afgevaardigd naar de regiokampioenschappen.
 • Het betreft een wedstrijd zoals omgeschreven in artikel 2.5B.
 • Op de wedstrijden zijn de reglementen van de afdeling Basiswedstrijdsport van de KNHS van toepassing, alsmede de uitvoeringsbepalingen, die jaarlijks in het handboek worden gepubliceerd.
 • Men dient rekening te houden met de mogelijkheid tot controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen.
 • De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige startpas en vaccinatiebewijs, alsmede paardenpaspoort en ponycombinaties een geldig meetbewijs.
 • De behaalde resultaten komen wel voor puntenregistratie in aanmerking.
 • Voor de ex-aquo regeling verwijzen wij naar artikel 140.8 van het disciplinereglement dressuur.
 • Voor de handicapregeling verwijzen wij naar artikel 5 van het algemeen wedstrijdreglement(1-4-2012).
 • Na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd conform artikel 43 van het algemeen wedstrijdreglement.
 • De opzet is om alle selectiekandidaten waar mogelijk per klasse in één ring te laten rijden.
 • Eventueel kleine groepen zoals bijvoorbeeld:
  B-A/B, L1-A/B en L2-A/B, M1-M2-A/B, L1-C, L2-C, M1 en M2-C kan men in één ring laten verrijden
 • Als bijv. de B-D/E dressuur een te groot aantal deelnemers heeft voor één ring dan zal het aantal combinaties eerlijk verdeeld worden over eventueel twee of meerdere ringen, indien dit mogelijk is. Bij bijvoorbeeld 30 deelnemers in die klasse/categorie zou betekenen 2 x 15 selectiedeelnemers per ring.
  Deze ringen kunnen dan worden aangevuld met combinaties uit een andere klasse die ook verdeeld moeten worden.
 • De verantwoording voor het controleren of men wel/niet voor de selectie op de selectiewedstrijd is gestart, is een verantwoording die bij de desbetreffende ruiter/amazone en/of haar vertegenwoordiger ligt.
 • Na elke selectiewedstrijd zullen de plaatsingspunten zo snel mogelijk worden vermeld op de website van Kring NOF (paardensportkringnof.nl). De Kring zorgt voor het bijhouden van plaatsingspunten voor de selectiekandidaten.
 • De KRING is niet verantwoordelijk voor de afspraken die men heeft gemaakt met de organiserende vereniging.
 • LET OP: De volgende combinaties zijn NIET toegestaan op de FK:
  • Dressuur: M1 t/m Z2 niet starten in B of L1 (B en L1 géén landelijke kampioenschappen)
  • Springen: niet toegestaan: B en M, B en Z, B en ZZ, L en ZZ

N.B. Zie voor exacte gegevens het vraagprogramma van de regio Friesland

Tussen de selectiewedstrijden en de Friese Kampioenschappen mag men promoveren, maar dan vervalt de deelname aan de FK!! (DUS LET OP HET AANTAL WINSTPUNTEN). Tussen de Friese kampioenschappen en de Hippiade mag men wel promoveren.

 • Ben je bijvoorbeeld geselecteerd in de L1 en M1 dressuur dan MOET er een keuze gemaakt worden van wat je wilt starten op de kampioenschappen, dit moet doorgegeven zijn vóór 20 juli 2014 Via paardensportkringnof@hotmail.com

VOOR DE SELECTIEVOORWAARDEN VAN DE FRIESE KAMPIOENSCHAPPEN ZIE  www.paardensportfriesland.nl           

Delen:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •