Bestuursverslag 2019 (concept)

Ook over 2019 heeft het Kringbestuur een verslag opgesteld. Dit verslag is nog niet vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, omdat die vanwege Corona niet doorging.

Hieronder de door het bestuur vastgestelde concept-tekst:

Concept Bestuursverslag Kring NOF over 2019

Deel op social media