Wijzingen wedstrijdreglement per 1 april

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, veranderen er per 1 april wat zaken in de wedstrijdreglementen.

Een paar in het oog springende voor wat betreft Dressuur:

  • geen stang-en-trens hoofdstellen meer toegestaan in het Z1;
  • voortaan is het gebruik van een hoofdstelnummer verplicht. Dit nummer bestaat uit de laatste drie cijfers van je combinatienummer.

Voor alle wijzigingen, zie de website van de KNHS: https://www.knhs.nl/nieuws/wijzigingen-wedstrijdreglement-dressuur-springen-mennen-en-algemeen-wedstrijdreglement-per-1-april-2024

Rhinopneumonie

Op Facebook en andere (sociale) media is veel te doen over een mogelijke uitbraak van Rhino in Fryslân. Wij houden ons vast aan wat hierover door de Sectorraad Paarden (SRP) wordt gepubliceerd.

Hun meest recente publicatie over dit onderwerp is van 6 julli 2023 en is te lezen via de volgende link:

https://sectorraadpaarden.nl/rhinopneumonie-neurologische-verschijnselen/

 

Kort bericht vanuit het bestuur: opnieuw géén Kringbijdrage dit jaar

Op 22 maart heeft het Kringbestuur vergaderd en onder andere de volgende besluiten genomen:

  • ook dit jaar wordt geen Kringbijdrage gevraagd. Dat betekent dat de Verenigingen ook dit jaar geen Kringbijdrage in rekening hoeven te brengen bij de leden met een startpas. De financiële middelen van de Kring zijn voldoende voor wat we voorzien dit jaar nodig te hebben;
  • er wordt dit voorjaar nog een Algemene Ledenvergadering belegd. Dat is statutair ook nodig, maar daarnaast willen we de ALV gebruiken om ook een interessant inhoudelijke bijdrage aan te bieden aan onze leden. Hopelijk blijven er dan ook wat meer leden om aan de ledenvergadering deel te nemen. Zodra we een datum en programma hebben, zullen we dat via deze site bekend maken.

Het Kringbestuur

Wie wil helpen bij de Friese Kampioenschappen??

Er is nog meer hulp nodig tijdens het FK-weekend

De Friese Kampioenschappen Outdoor worden georganiseerd van vrijdag 1 juli tot en met zondag 3 juli in Harich. Hulp is nodig vanaf donderdag 30 juni.

Voor de volgende werkzaamheden zijn nog vrijwilligers nodig:

Wanneer? Wat?
Donderdag 30 juni – parcoursopbouwers
Vrijdag 1 juli – parcourshulpen
– couponlopers
Zaterdag 2 juli – parcourshulpen
– couponlopers
Zondag 3 juli – ’s ochtends: 2 ringmeesters dressuur
– parcourshulpen
– couponlopers

Stuur een mail als je wilt helpen!

Als je wilt helpen als vrijwilliger, stuur dan zo snel mogelijk een mail naar Moniek Amico, secretaris Kring Friesland of bel (of app) haar op: 06-40149212.

Alvast bedankt!

Het organiseren van de Friese Kampioenschappen is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Dus zie je mogelijkheden, of ken je mensen die zouden willen helpen: geef dit bericht door!

Alvast dank voor jullie medewerking,

Bestuur Kring Noordoost Friesland.

Uitnodiging voor ALV (voorjaarsvergadering) 12 april 2022

Na een lange tijd waarin het niet mogelijk was bij elkaar te komen voor een vergadering, nodigt het bestuur van de Kring NOF alle leden (verenigingen en bedrijven) uit voor een

Algemene Ledenvergadering (ALV)
(voorjaarsvergadering)

Datum: 12 april 2022
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Kollum

Alle gegevens en documenten vind je in de “Kalender”: klik hier

Komt allen! Dan kunnen we elkaar eindelijk weer een keer écht ontmoeten!

Clinic van 18 december geannuleerd…

Helaas…

Vanwege de Coronamaatregelen die onder meer gelden voor binnensport, bleek het voor het bestuur niet mogelijk om binnen de geldende regels de geplande clinic door Esther Liano op 18 december te organiseren. We hebben daarom moeten besluiten deze clinic te annuleren.

Deelnemers die al betaald hebben, ontvangen uiteraard op zo kort mogelijke termijn hun geld terug.

Verdere Corona-beperkingen: geen amateursport tussen 17:00 en 05:00 uur

Het kabinet heeft besloten tot extra maatregelen om de stijging van het aantal Corona-besmettingen terug te dringen en daardoor de druk op de zorg te verlagen. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november bekend gemaakt.

Kort samengevat:

  • sluiting van sportlocaties en evenementen tussen 17:00 uur en 05:00 uur;
  • amateursport niet toegestaan tussen 17:00 en 05:00 (hier vallen niet alleen wedstrijden onder, maar ook lessen/trainingen) op binnen- of buitensportlocaties;
  • geen publiek bij lessen, trainingen en wedstrijden.

Let op de definitie van “sportlocatie”, niet elke binnen- of buitenbak is een sportlocatie. De KNHS adviseert bij twijfel contact te nemen met de gemeente.

De KNHS benadrukt nog een keer dat de verzorging en het beweging van geven van paarden, ook na 17:00 uur, noodzakelijk is voor de gezondheid van deze dieren.

Een uitgebreidere toelichting is hier te lezen op de site van de KNHS.

De maatregelen duren voorlopig drie weken..