Kort bericht vanuit het bestuur: opnieuw géén Kringbijdrage dit jaar

Op 22 maart heeft het Kringbestuur vergaderd en onder andere de volgende besluiten genomen:

  • ook dit jaar wordt geen Kringbijdrage gevraagd. Dat betekent dat de Verenigingen ook dit jaar geen Kringbijdrage in rekening hoeven te brengen bij de leden met een startpas. De financiële middelen van de Kring zijn voldoende voor wat we voorzien dit jaar nodig te hebben;
  • er wordt dit voorjaar nog een Algemene Ledenvergadering belegd. Dat is statutair ook nodig, maar daarnaast willen we de ALV gebruiken om ook een interessant inhoudelijke bijdrage aan te bieden aan onze leden. Hopelijk blijven er dan ook wat meer leden om aan de ledenvergadering deel te nemen. Zodra we een datum en programma hebben, zullen we dat via deze site bekend maken.

Het Kringbestuur

Reacties
Deel op social media