Kringkampioenschappen

 

Reglement Kringkampioenschappen – 2019

Artikel 1

 1. Het bestuur van de KNHS Vereniging “Kring Noordoost Friesland” (verder te noemen: de Kring) heeft onder meer tot doel de paardensport in het algemeen, en de hippische wedstrijdsport in het bijzonder, te bevorderen.
 2. Eén van de instrumenten van de Kring is het huldigen van Kringkampioenen.
 3. Dit reglement voorziet in de regels die gelden voor het behalen van de titel “Kringkampioen” en geldt vanaf het zomerseizoen van 2019.

Artikel 2

 1. De titel “Kringkampioen” wordt apart bepaald voor de disciplines “Dressuur” en “Springen”.
 2. De titel “Kringkampioen” wordt bepaald per categorie, waarbij wordt onderscheiden:
  1. Paarden;
  2. Pony’s categorie D/E
  3. Pony’s categorie A/B/C.
 3. De titel “Kringkampioen” wordt uitgereikt per klasse van de basisdressuur c.q. springen.
 4. De titel “Kringkampioen” heeft altijd betrekking op behaalde resultaten in het zomerseizoen, dat loopt van 1 april tot 1 oktober van elk kalenderjaar.

Artikel 3

 1. Voor het bepalen van de titel “Kringkampioen” wordt door het bestuur van de Kring vóoraf (dus ruim vóór sluiting van de inschrijving van de betreffende wedstrijd) één of meerdere wedstrijden aangewezen.
 2. Het bestuur kan besluiten om daarnaast nog een wedstrijd te selecteren die aangewezen wordt als wedstrijd ter bepaling van de Kringkampioenen, voor het geval (een van de) de onder lid 1 aangewezen wedstrijd of wedstrijden geen doorgang vindt.
 3. Het bestuur kan voor de disciplines “Dressuur” en “Springen” aparte wedstrijden aanwijzen.

Artikel 4

 1. Voor de titel “Kringkampioen Dressuur” komt de combinatie in aanmerking die:
  1. beide proeven van de wedstrijd gestart is;
  2. van alle aan deze wedstrijd deelnemende combinaties, voor zover het leden van de Kring betreft, die dag het beste resultaat behaald heeft.
 2. Het resultaat van de dag wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de behaalde percentages over twee proeven.
 3. Het gemiddelde resultaat moet tenminste 60% bedragen.

Artikel 5

 1. Voor de titel “Kringkampioen Springen” komt de combinatie in aanmerking die:
  1. twee parcoursen in dezelfde klasse gestart is;
  2. van alle aan deze wedstrijd deelnemende combinaties, voor zover het leden van de Kring betreft, die dag het beste resultaat behaald heeft.
 2. Het resultaat van de dag wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de plaatsing over de twee parcoursen.
 3. In het basisparcours (dus exclusief eventuele barrage) mogen per parcours niet meer dan 4 strafpunten behaald zijn.

Artikel 6

 1. Het bestuur bepaalt aan de hand van de officieel vastgestelde uitslagenlijsten, wie tot Kringkampioen kan worden uitgeroepen.
 2. De Kringkampioenen worden bekend gemaakt via de website van de Kring.
 3. De huldiging van de Kringkampioenen vindt niet plaats tijdens de betreffende wedstrijd, maar op een nader door het bestuur te bepalen moment. Daarbij wordt getracht aan te sluiten bij een algemene ledenvergadering (najaars-, voorjaars- of gecombineerde vergadering).
 4. De Kringkampioenen worden in het openbaar gehuldigd waarbij de prijs in elk geval uit eremetaal bestaat.

Artikel 7

 1. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Kringkampioenen Kring NOF 2019”.
 2. Het reglement treedt in werking met ingang van het buitenseizoen 2019, maar niet eerder dan dat publicatie heeft plaatsgevonden op de website van de Kring.

Aldus vastgesteld door het Kringbestuur op 6 juni 2019.

Datum publicatie: 8 juni 2019

Deel op social media