Aanpassingen KNHS wedstrijdreglement per 1 april 2023

Per 1 april 2023 is het KNHS Wedstrijdreglement Dressuur gewijzigd. Op de site van de KNHS staat uitgelegd wat de veranderingen zijn, en zijn alle links naar de reglementen zelf (inclusief bijvoorbeeld de Harnachementgids) opgenomen.

Dit is géén 1-april-grap, dus lees de informatie goed door!

Klik op onderstaande link om alles te lezen op de site van de KNHS:

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/dressuur-para/regels-en-reglementen-dressuur/wedstrijdreglement-dressuur/

Kort bericht vanuit het bestuur: opnieuw géén Kringbijdrage dit jaar

Op 22 maart heeft het Kringbestuur vergaderd en onder andere de volgende besluiten genomen:

  • ook dit jaar wordt geen Kringbijdrage gevraagd. Dat betekent dat de Verenigingen ook dit jaar geen Kringbijdrage in rekening hoeven te brengen bij de leden met een startpas. De financiële middelen van de Kring zijn voldoende voor wat we voorzien dit jaar nodig te hebben;
  • er wordt dit voorjaar nog een Algemene Ledenvergadering belegd. Dat is statutair ook nodig, maar daarnaast willen we de ALV gebruiken om ook een interessant inhoudelijke bijdrage aan te bieden aan onze leden. Hopelijk blijven er dan ook wat meer leden om aan de ledenvergadering deel te nemen. Zodra we een datum en programma hebben, zullen we dat via deze site bekend maken.

Het Kringbestuur

Wie wil helpen bij de Friese Kampioenschappen??

Er is nog meer hulp nodig tijdens het FK-weekend

De Friese Kampioenschappen Outdoor worden georganiseerd van vrijdag 1 juli tot en met zondag 3 juli in Harich. Hulp is nodig vanaf donderdag 30 juni.

Voor de volgende werkzaamheden zijn nog vrijwilligers nodig:

Wanneer? Wat?
Donderdag 30 juni – parcoursopbouwers
Vrijdag 1 juli – parcourshulpen
– couponlopers
Zaterdag 2 juli – parcourshulpen
– couponlopers
Zondag 3 juli – ’s ochtends: 2 ringmeesters dressuur
– parcourshulpen
– couponlopers

Stuur een mail als je wilt helpen!

Als je wilt helpen als vrijwilliger, stuur dan zo snel mogelijk een mail naar Moniek Amico, secretaris Kring Friesland of bel (of app) haar op: 06-40149212.

Alvast bedankt!

Het organiseren van de Friese Kampioenschappen is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Dus zie je mogelijkheden, of ken je mensen die zouden willen helpen: geef dit bericht door!

Alvast dank voor jullie medewerking,

Bestuur Kring Noordoost Friesland.

Uitnodiging voor ALV (voorjaarsvergadering) 12 april 2022

Na een lange tijd waarin het niet mogelijk was bij elkaar te komen voor een vergadering, nodigt het bestuur van de Kring NOF alle leden (verenigingen en bedrijven) uit voor een

Algemene Ledenvergadering (ALV)
(voorjaarsvergadering)

Datum: 12 april 2022
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Kollum

Alle gegevens en documenten vind je in de “Kalender”: klik hier

Komt allen! Dan kunnen we elkaar eindelijk weer een keer écht ontmoeten!

Clinic van 18 december geannuleerd…

Helaas…

Vanwege de Coronamaatregelen die onder meer gelden voor binnensport, bleek het voor het bestuur niet mogelijk om binnen de geldende regels de geplande clinic door Esther Liano op 18 december te organiseren. We hebben daarom moeten besluiten deze clinic te annuleren.

Deelnemers die al betaald hebben, ontvangen uiteraard op zo kort mogelijke termijn hun geld terug.