Dit jaar geen kringafdrachten

Dit jaar innen we géén Kringafdrachten bij de Verenigingen van de Kring Noordoost Friesland.

Normaal gesproken brengen wij bij deelnemende verenigingen per lid/per startkaart een bedrag in rekening. De periode waarover dit in rekening gebracht wordt loopt van oktober tot oktober.

Vanwege het feit dat dit jaar nauwelijks wedstrijden zijn verreden en geen kampioenschappen hebben plaatsgevonden, heeft het bestuur besloten dit jaar geen Kringafdrachten in rekening te brengen. We vinden dat fair, gelet op de beperkingen vanwege Corona, en financieel staat de Kring er gezond genoeg voor om een jaar zonder Kringafdracht te kunnen.

Dit betekent dat de leden met een startkaart bij de factuur van hun Vereniging ook de Kringafdracht niet tegen zullen komen!

Corona en paardensport – Nieuw*

Wedstrijden waren tot 1 september 2020 niet toegestaan, maar de KNHS heeft een protocol voor “beoordelings- en meetmomenten” opgezet, waarmee ondanks dit wedstrijdverbod toch jurybeoordelingen kunnen worden verkregen.

Inmiddels zijn de maatregelen zodanig versoepeld dat vanaf 1 juli 2020 wel weer wedstrijden zijn toegestaan, onder strikte Corona-voorwaarden!

KNHS beperkt alle paardensport wedstrijdactiviteiten in Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHS gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHS vraagt alle wedstrijdorganisaties alle wedstrijden af te gelasten tot en met 31 maart. Dit advies betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt t/m 31 maart geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

Lees het gehele bericht op: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/knhs-annuleert-alle-paardensportactiviteiten-in-nederland/

Bekendmaking Kringkampioenen 2019 – nieuwe versie

Kringkampioenschappen 2019

Dit jaar is het aanwijzen van Kringkampioenen anders gegaan dan afgelopen jaren: er is een nieuw Reglement Kringkampioenen vastgesteld.

De wedstrijd van 10 en 11 juli 2019 in Burgum (de Mennoruiters) is door het Kringbestuur aangewezen als bepalend voor de titel “Kringkampioen 2019” in de discipline Dressuur.

De springwedstrijd van 3 augustus 2019 in Oentsjerk (PSV Trynwâlden) is door het Kringbestuur aangewezen als bepalend voor de titel “Kringkampioen 2019” in de discipline Springen.

Wie zijn de Kringkampioenen?

Dressuur Paarden

Klasse Naam Paard Vereniging
B Dieneke Ytsma Helissa Stal Paula de Jong
L1 Hinke v.d. Boon Elyne Fan’e Simmerdyk Mennoruiters
L2 Sandra Wijbenga Zomathika Zeta Jones It Bytling
M1 Isabel Reintjes Elvis Trynwâlden
M2 Lisa Nobel Uprise Dongeruiters
Z1 Doutsen Dotinga Eros Trynwâlden
Z2
ZZL Renee Dijkstra Calimero KVD Leeuwarden

Springen paarden

Klasse Naam Paard Vereniging
BB laag Baukje Boersma Dauwprinses Dongeruters
BB hoog Ylse v.d. Veen Evita VDD Heideruiters
B Ylse v.d. Veen Felice van  Paemel Heideruiters
L Christina van der Tuin High Flyer Heideruiters
M Anneke de Boer Eclair Marruters

Pony’s dressuur

Klasse Naam Paard Vereniging
B
L1 Noah van Kammen Chase Me Charlie Vk Survento Ruters
L2 Annika Holman Eiberg’s Hester D Mennoruiters
M1
M2 Chinouk Weststrate Liberty’s Contessa de la Luna It Bytling
Z1 Iris Genee Mister Sock’s Trynwâlden
Z2 Iris Genee Hoge Linthorst Maverick Trynwâlden

Pony’s springen

Klasse Naam Paard Vereniging
BB cat D Marit Bultema Alex Trynwâlden
B cat C Lieve Kaatstra Matsjo Trynwâlden
B cat D
L cat D Danique Veenstra Pinto Bytling
M cat E Yari Boersma Bente Marruters


ALLE KAMPIOENEN VAN HARTE GEFELICITEERD!!!

De huldiging

De huldiging van de Kringkampioenen wordt gekoppeld aan de clinics van Monique Peutz  en vindt plaats op

zaterdag 7 december 2019
om 15:00 uur
Manege de Sanjes, Sânjesreed 8b, 9062 EK Oentsjerk

Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd!

 

Géén najaarsvergadering op 6 november…

Hoewel we tijdens de gecombineerde najaars-/voorjaarsvergadering afspraken een vergadering te beleggen op 6 november (zie: https://www.paardensportkringnof.nl/home/verslagen/) is het toch niet gelukt om deze vergadering doorgang te laten vinden.

Het bestuur is voornemens om -gelet op alle agenda’s- ook dit keer de vergadering te verplaatsen naar het voorjaar. Hierover volgt zo spoedig mogelijk nader bericht.

De huldiging van de Kringkampioenen willen we nog wel dit jaar laten plaatsvinden. Op heel korte termijn volgt hierover nadere informatie.