Van de bestuurstafel

Op 22 oktober kwam het Kringbestuur na ruim 1,5 jaar weer fysiek bijeen voor een bestuursvergadering. We hebben teruggeblikt op de achter ons liggende periode met Corona en ideeën voor de toekomst besproken. Drie besluiten zijn genomen:

  1. Net als vorig jaar, zal ook over 2021 geen Kringbijdrage gevraagd worden van leden met een startpas. Verenigingen hoeven dit dus niet in rekening te brengen.
  2. De clinic met Esther Liano, die vorig jaar niet kon doorgaan, laten we deze winter WEL doorgaan (ijs en weder dienende), Degenen die zich vorig jaar hadden aangemeld hebben voorrang; de voorzitter benadert hen om te vragen of ze weer mee willen doen. Er wordt een nieuwe inschrijving gepubliceerd voor de overgebleven tijd.
  3. De Algemene Ledenvergaderig (ALV, najaarsvergadering) wordt gekoppeld aan de datum van de Clinic. Nadere details volgen.

 

Reacties
Deel op social media